Contactpersonen

Ludger LedwohnLudger Ledwohn

Directeur

E-Mail sturen

Kantoor: +49 (0) 25 25 - 962213-0
Mobiel: +49 (0) 172 - 6791 750

 

Bas van WalsumBas van Walsum

Account- manager (Europa)

E-Mail sturen
Kantoor: +49 (0) 25 25 - 962213-0

Mobiel NL: +49 (0) 172 - 6791 756

.

Warmtebeeldonderzoek

Wärmebilduntersuchung

Indien u in uw installatie moeilijkheden ondervindt met:

  • Stofbruggen
  • Verstopte stoftrechters
  • Koudebruggen
  • Stofaanbakkingen
  • Of iets dergelijks

 

Indien bovengenoemde problemen optreden en reeds bekend zijn, of wij deze bij een inspectie constateren, dan kunnen wij u het volgende bieden:

 

Warmtebeeldonderzoek

 

1.    Vaststellen van de is-toestand

Bij het warmtebeeldonderzoek stellen wij de actuele thermische toestand van uw e-filter – of andere installatiedelen – vast. Wij zullen de bevindingen middels een rapportage met visuele presentatiemiddelen en fotomateriaal aanschouwelijk documenteren. Zodoende kunt u zich na het onderzoek van de juistheid van onze diagnose vergewissen.

 

Bij het warmtebeeldonderzoek kunnen defecte tracings, bijvoorbeeld in de trechters, geconstateerd worden. Verder kunnen koudebruggen, bijvoorbeeld in de isolatie, gedetecteerd worden.

 

2.    Ontwikkeling van een oplossingsconcept

Na het onderzoek zullen wij u middels de rapportage een oplossingsvoorstel doen. Samen met uw medewerkers zullen wij een snelle oplossing ontwikkelen (doorlooptijden, termijnplanning, personeel, etc.).

 

3.    Ontwikkeling van een reparatieplan

Is de reparatie op dit moment dringend noodzakelijk, of kunnen ze op een later tijdstip plaatsvinden?

 

4.     Levering van spare parts

Deze kunnen of uit uw, of uit ons magazijn ontnomen worden. Indien de delen zowel in uw als in ons magazijn niet voorradig zijn, dan zullen wij ons best doen om ze binnen 24 uur te bezorgen.

 

5.     Uitvoering van de werkzaamheden

Wij zullen de werkzaamheden met vakkundig gekwalificeerd personeel uitvoeren. Ons personeel is geschoold in werkveiligheid en de gezondheitstechnische aspecten. De directie heeft hen opgedragen alle relevante veiligheids- en gezondheidsrichtlijnen te respecteren, uw bedrijfsintern veiligheidsbeleid te ondersteunen en, indien noodzakelijk, u op onveilige situaties opmerkzaam te maken.

 

Wij verzekeren u echter dat wij, ondanks alle veiligheidsmaatregelen, de reparatiewerkzaamheden op de kortstmogelijke termijn zullen uitvoeren. Wij zijn ons ervan bewust dat elk uur dat uw installatie uit bedrijf is veel geld kost.

 

6.    Vervaardiging van een uitvoerige rapportage

Na de succesvolle inbedrijfname wordt een uitvoerig reparatiebericht vervaardigd. Dit wordt u meestal vooraf als PDF toegemaild. De hard-copy wordt kort daarop per post verstuurd, inclusief alle documenten op CD.

 

7.    Rapportage inclusief verbetervoorstellen

De rapportage zal, naast de reparatiebeschrijving, tevens aanbevelingen bevatten die naar onze mening een langere looptijd garanderen. U kunt onze aanbevelingen dan opnemen in de revisieplanning. Hierdoor kunt u als exploitant veel geld besparen..